Dr. D. Y. Patil Pratishthan's
Institute for Advanced Computing and Software Development

Placed Students


Congratulations PG-DITISS September 21 Batch !!!!!Sr No. Student Name Company Name
1 AAYESHA ABDUL SAYYAD FEV India
2 ABHANGE VIVEK DNYANESHWAR Xoriant Solutions
3 AKSHAY OMPRAKASH KOKAS FEV India
4 AKSHAY RAJENDRA NAVARKAR FEV India
5 ANIKET MADHUKAR BHAGAT FEV India
6 ASHISH SATYABRAT CHAURASIYA CDAC Mumbai
7 BHAGYASHRI BHAGWAT PIMPARKAR Bank of America
8 BHINGARDE SHUBHAM KIRAN CDAC Mumbai
9 CHAITALI SANJAY CHAVAN Bank of America
10 DAYAL RAJENDRA DEHANKAR Xoriant Solutions
11 EKTA ANIL TEJWANI Qualys
12 GADGIL SHIVANI SHRINIWAS Accops Systems
13 GHUMA SHRUTI SURESH SNEHA Qualys
14 HANUMANT BALU JAWAK Cumulus Systems
15 HARSHALI ARUN YADAV FEV India
16 JAKKAN NAVALKUMAR SHRINIVAS Motilal Oswal Financial Services
17 JAYKAR AKASH SURYAKANT Accops Systems
18 KAJAL DATTATRAY KHARWADE OnMobile Global
19 KALPAK CHEPURWAR CDAC Pune
20 KANDI SAHIL SHASHIKANT Accops Systems
21 KHAN MOHAMMED ADIL AHMED Infibeam Avenues
22 KUSALE TRUPTI SONYABAPU Motilal Oswal Financial Services
23 LADVANJARI PRASHANT RAVINDRA Bank of America
24 MAHAMMADAKIB MAHAMMADSALIM TAMBOLI Accops Systems
25 MEGHA MORE CDAC Trivandrum
26 NEHA PRAKASH BORSE Xoriant Solutions
27 NIKAM VISHAL BHASKAR Logo Infosoft
28 PATIL BHAGYASHREE AJIT Accops Systems
29 PATIL DHANANJAY KISHOR Xoriant Solutions
30 PRAJAKTA RAJENDRA SABALE CDAC Mumbai
31 PRANITA ASHOK DESHMUKH Qorbital India
32 PRATEEK BHAGAT FEV India
33 PRIYAMBADA Morningstar
34 PRIYANKA NIKHIL KAMTHE Qorbital India
35 RUTUJA KAILASRAMAN KULKARNI eClerx Services
36 SACHIN KUMAR Bank of America
37 SAWANT NAMISH PRADEEPKUMAR TCS
38 SEEMA GORAKSHA GAJARE Accops Systems
39 SHAIKH VASIM JUMMAN Varian Medical Systems
40 SHEKHAR KOKARE Accops Systems
41 SHINGATE TATYA BHIMRAO Bank of America
42 SHRUTIKA SITARAM KAMBLE FEV India
43 SHUBHAM AJIT KHATAL Oneirix
44 SHUBHAM ARVIND AMBULKAR CDAC Trivandrum
45 SHUBHAM SHARAD THORAT FEV India
46 SNEHA JANARDHAN KAMBLE CDAC Pune
47 SUMIT BAPURAO SAINDRE Infibeam Avenues
48 SUMIT SUNIL GARUD Morningstar
49 SUPRIYA BHIMASHANKAR SHETKAR Qorbital India
50 SUYASH KADU Blocsys
51 TANAY VIJAY PATIL CDAC Mumbai
52 UMAP VIJAYA RAMDAS eClerx Services
53 VIRAJ VIKAS PAWAR CDAC Pune
54 VISHAW SHARMA CDAC Trivandrum
55 WARE SONALI MITTHU Morningstar
56 VIMEET KAMLAKAR PATIL CDAC Pune
57 PANDURANG CHIDRAWAR Mirafra Technologies