Dr. D. Y. Patil Pratishthan's
Institute for Advanced Computing and Software Development

Placed Students


Congratulations PG-DITISS August 19 Batch !!!!!Sr No. Student Name Company Name
1 Animesh Kushwaha Continuum Managed Services
2 Shrutika Milind Sable Principal Global
3 Krutik Kishor Dalvi Continuum Managed Services
4 Sayali Subhash Kokate GS Lab
5 Kshitij Kurhadkar Continuum Managed Services
6 Vijeta Continuum Managed Services
7 Deshmukh Akshay Diliprao Tieto
8 Mohd Rashid AXIS BANK
9 Rathod Mayur Indrajit CDAC Pune
10 Deshmukh Swapnali Ashok GS Lab
11 Kokare Madhura Rajesh Tieto
12 Pradnya Pawar AXIS BANK
13 Jash Vora Principal Global
14 Deshmane Neha Avinash Varian
15 Pawar Madhuri Mohan Tieto
16 Akash Shesharao Chadhokar Tieto
17 Kolekar Prashant Kaloji AXIS BANK
18 Savitri Suralkar Sterlite Technologies
19 Sonawane Kavita Keda C-DAC Trivendrum
20 Reema Merin Roy Continuum Managed Services
21 Narkhede Parimal Narendra Allianz Tech
22 Patil Sayali Sanjay Allianz Tech
23 Kanade Ajay Babanrao Allianz Tech
24 Hadawale Vaishnavi Vasant Continuum Managed Solutions
25 More Mukesh Raju Blancco
26 Chobitkar Pratiksha Dipakrao Blancco
27 Swapnil Vishnupant Khatavkar Blancco
28 Prashant Vinayak Garad SISA Information Security
29 Pranav Mahadev Kumbhar SISA Information Security
30 More Poonam Bhagwan Qualys
31 Shinde Tanuja Dhananjay Exim Bank
32 Mohini Utage NICE Systems
33 Vaibhavi Sanjay Hegadkar Bank of America
34 Narurkar Vaishanavi Rajesh Bank of America
35 Akanksha Yadav Bank of America
36 Garagade Amruta Uddhav Bank of America
37 Tejas Lokare MorningStar